Rozwój materiałów

Poprzez GitHub

Zapraszam do wysyłania pull requestów ze zmianami do repozytorium, które po przeglądzie i zaakceptowaniu zostaną następnie zsynchronizowane z obecną wersją książki.
GitHub - pwicherski/TestowanieOprogramowania: Testowanie oprogramowania - Książka dla początkujących testerów
GitHub
Wszelkie błędy i sugestie także można zgłaszać poprzez zakładkę Issues.

Poprzez Google Forms

Zgłaszanie przez zrzut ekranu

Android

How to take a screenshot on any Android phone
Greenbot
How to Take a Screenshot on Android
Lifehacker

iOS

Take a screenshot on your iPhone
Apple Support

Zaznacz problem na zrzucie ekranu

Dopisz o co chodzi, następnie wyślij do mnie:

Last modified 6mo ago
Copy link
Edit on GitHub
On this page
Poprzez GitHub
Poprzez Google Forms
Zgłaszanie przez zrzut ekranu
Android
iOS